Name : Tomoya Oshimizu Kanji name : 押水 智也 Nickname :
            Nako's younger brother.
          

Please choose your language

لطفا زبان خود را انتخاب کنید

Fa En